دوره Sales

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Sales

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

Sales Training: Practical Sales Techniques

6 درس
22.5 ساعت
متوسط

Projects are all around us. Virtually every organization runs projects, …

آنچه یاد خواهید گرفت
Develop a higher level of leadership and management skills
Reach your fullest potential
Deliver extraordinary value