دوره Public Relations

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Public Relations

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

Public Relations: Media Crisis Communications

2.1 ساعت
متوسط

Public Relations during a time of crisis. Imagine that a …

آنچه یاد خواهید گرفت
Being able to Manage Crisis Communications
Know how to appear Confident on Camera
Prepare Messages
Handle tough questions