دوره Programming Languages

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Programming Languages

ما 3 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Angular – The Complete Guide (2020 Edition)

32.8 ساعت
مبتدی

From Setup to Deployment, this course covers it all! You’ll learn all about Components, Directives, Services, Forms, Http Access, Authentication, …

آنچه یاد خواهید گرفت
Develop modern, complex, responsive and scalable web applications with Angular 11
Fully understand the architecture behind an Angular application and how to use it
Use the gained, deep understanding of the Angular fundamentals to quickly establish yourself as a frontend developer
Create single-page applications with one of the most modern JavaScript frameworks out there
رایگان

Learn Python Programming Masterclass

1 درس
21.5 ساعت
مبتدی

Once you master fundamentals of C# and programming with .NET …

آنچه یاد خواهید گرفت
Strong foundation on the basics of C# programming language and coding constructs.
More confident to learn advanced C# programming concepts.
Be ready to begin your career as a C# .NET programmer
رایگان

C# Basics for Beginners

1 درس
21.5 ساعت
مبتدی

Once you master fundamentals of C# and programming with .NET …

آنچه یاد خواهید گرفت
Strong foundation on the basics of C# programming language and coding constructs.
More confident to learn advanced C# programming concepts.
Be ready to begin your career as a C# .NET programmer