دوره Production

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Production

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Music + Audio Production in Logic Pro X – The Complete Guide

5 درس
8.7 ساعت
متوسط

This course is aimed at beginner to intermediate music makes …

آنچه یاد خواهید گرفت
At the end of this course, you’ll be able to find your way around your DAW
Know how to record your audio and MIDI tracks.
Plus, you'll know how to add and edit effects
Improve your mix and mastering of your songs.
رایگان

Learn Music Production Essentials

8.7 ساعت
متوسط

This course is aimed at beginner to intermediate music makes …

آنچه یاد خواهید گرفت
At the end of this course, you’ll be able to find your way around your DAW
Know how to record your audio and MIDI tracks.
Plus, you'll know how to add and edit effects
Improve your mix and mastering of your songs.