دوره Data Modeling

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Data Modeling

ما 1 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
ویژه
رایگان

Mastering Data Modeling Fundamentals

1 درس
15.3 ساعت
مبتدی

In this course, I take you from the fundamentals and …

آنچه یاد خواهید گرفت
Ready to begin working on real-world data modeling projects,
Expanded responsibilities as part of an existing role
Find a new position involving data modeling.