دوره Artificial Intelligence

محبوب ترین ها
درحال رشد

تمام درس های Artificial Intelligence

ما 2 دوره برای شما پیدا کردیم
مشاهده
رایگان

Artificial Intelligence: Reinforcement Learning in Python

3 درس
21.5 ساعت
همه سطوح

Artificial Intelligence has become the centrepiece of strategic decision making …

آنچه یاد خواهید گرفت
Be ready to apply your newly-acquired knowledge in your current organization.
Make informed strategic decisions for yourself and your business.
رایگان

Artificial Intelligence & Machine Learning

2 درس
21.5 ساعت
همه سطوح

Artificial Intelligence has become the centrepiece of strategic decision making …

آنچه یاد خواهید گرفت
Be ready to apply your newly-acquired knowledge in your current organization.
Make informed strategic decisions for yourself and your business.